نشانی ما

  • نشانی کارخانه : تهران ، ورامین ،قرچک ،خیرآباد ،خیابان بهرام مصیری انتهای کوچه مهدی خانی پلاک ۱۰
  • 09190475083

تماس با ما مارشال  (شرکت تولیدی تزئینات خودرو )

نشانی کارخانه : تهران ، ورامین ،قرچک ،خیرآباد ،خیابان بهرام مصیری انتهای کوچه مهدی خانی پلاک ۱۰